Vítejte na stránkách firmy 

Pavel Borek - revizní technik elektro

Smluvní partner energetické společnosti EG.D     EG.D      www.egd.cz   

Software dmRevize - tvorba revizních zpráv :  www.dmsoftware.cz/rt/index.html 

Slib Autorizovaného technika činného ve výstavbě byl složen dne 21.6.2013 VUT FAST Brno                      

Slavnostní předání diplomu ak. titulu Bc. bylo provedeno dne 20.6.2016
na fakultě Elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Slavnostní předání diplomu ak. titulu Ing. bylo provedeno dne 22.6.2018
na fakultě Elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
v oboru elektroenergetika - diplomová práce: Revize elektrických zařízení

Slib soudního znalce byl složen dne 02.06.2021 u Krajského soudu v Brně (Spr 439/2020)
v oboru elektrotechnika, specializace silnoproudá elektrotechnika
a revize vyhrazených elektrických zařízení
                       

logocb.gif (23040 bytes)

logocb.gif (23040 bytes)

logocb.gif (23040 bytes)


English

English
Deutsch
Deutsch

 ROZSAH ČINNOSTI :

- revize elektro zařízení - dle ČSN 331500
(revize zařízení objektů třídy A+B bez omezení napětí)
 
- revize elektrického ručního nářadí - dle ČSN 331600
(revize všech typů elektrického ručního nářadí se zápisem na kartu)
 
- revize elektrických přístrojů - dle ČSN 331610
(revize vybavení kanceláří, dílen, skladů aj.)
 
- revize hromosvodů - dle ČSN 331500
(revize hromosvodů objektů třídy A+B )
 
- opravy elektroinstalace
(údržba a opravy vnitřní elektrické instalace aj.)
 
- odstranění závad zjištěných při revizích
(odstranění drobných závad, kde není potřeba závažných zásahů do elektro instalace či elektro přístrojů)
 
- zpracování harmonogramu revizí
(dle platných předpisů s výhledem na pět let)
 
- určení vnějších vlivů prostředí na elektrické zařízení
(jmenování komise, zápis komise a určení prostředí)
 
- poradenská činnost v rámci Smlouvy s EG.D a E.ON
(sazby odběru,úpravy rozváděčů,vypsání návrhu smluv,zakreslení)
 
- přednášky,školení dle vyhl.50/78 Sb. §4-11 mimo §9
(členství v komisi,zabezpečení kompletního školení a zkoušek)