1/Revize elektrických a hromosvodních zařízení bytových objektů
                               objednatel: SBD Macocha Blansko a SBD Radost Boskovice
 

2/Revize elektrických zařízení : veřejné osvětlení
                               objednatel: Město Blansko
 

3/Revize elektrických a hromosvodních zařízení objekty
                               -školy:Erbenova,Dolní Lhota,Spešov
                               -školky:1.MŠ,8.MŠ,9.MŠ,11.MŠ,12.MŠ
                                objednatel: Město Blansko/školy
 

4/Revize elektrických zařízení objektů zdravotnických
                               -lůžkové oddělení a poliklinika Nemocnice Blansko
                               -zdravotnická střediska,speciální léčebny,lékárny
                                objednatel: Nemocnice Blansko/Město Blansko
 

5/Revize elektrických zařízení na objektech s nebezpečím výbuchu
                               -technologické části čerpacích stanic (rozsah celá ČR)
                               -stojany a hlídání hladin (rozsah celá ČR)
                               -čerpací stanice LPG (rozsah celá ČR)
                                 objednatel:TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.Blansko
/ČSPH

6/Revize transformátorů a transformátoroven  vvn / vn / nn
                              
-olejové transformátory a transformovny 
                                
objednatel.: Lidokov,Adast,Univa,Diamo

7/Revize provozoven včetně pracovních strojů
                                 objednatel.: Lidokov Boskovice,Nova Blansko,SITA Moravia
                                                    Pila Olešná,LD Seating Boskovice,Energetika

8/Revize elektrického zařízení pro GSM - mobilní operátoři a zařízení providera
                                                    I-netu - antény na vysílači Kojál
                                 objednatel.: dodavatelé pro Eurotel,T-Mobile,Oscar, 

9/Revize technologických celků
                               - úpravna vody  /Město Kutná Hora /
                               - čistírny odpadních vod
                               - regulační stanice plynu /Ivančice/
                               - výdejny LPG,kotelny s LPG
                               - plynové kotelny 

10/Revize zemědělských objektů
                               - stáje westernových koní
                               - odchovny mladého dobytka
                               - žampionárny 

11/Revize hotelových objektů včetně spotřebičů
                                - Hotel Panorama 
                                - Domov důchodců Blansko

12/Revize speciálních zařízení
                                - Letiště Mikulovice 
                                - EPS Letiště Praha   pro SKS
                                - Muniční sklady AČR 

13/Revize sakrálních staveb
                                - Kaple Spešov 
                                - Kostela sv.Martina Blansko a jeho venkovní osvětlení

14/Revize objektů ve vlastnictví občanů
                                - rodinné domy
                                - byty
                                - garáže