Stál jsem před problémem. Můj DOSovský program,který jsem dosud používal, se už více než deset let nevyvíjí.Jak nadčasový byl je úžasné. Pro jeho provoz jsem potřeboval základní DOS a musel dělat multiboot počítače (DOS  nebo XP) a k tomu tiskárnu s paralelním portem.V programu bylo zpracováno cca 1000 revizí. Dilema bylo,zda vše otrocky přepsat nebo zpracovat v jiných programech. Spojil jsem se s programátorem ing.Danem Mikuláškem a pokusili se data revizí umístit do nového programu pod Miscosoft XP/Vista.A po více než roční práci je program, původně určený pouze pro mě, na světě.Program dm Revize je univerzální nástroj pro tvorbu revizních zpráv elektro. Je variabilní svým uživatelem,má přednastavené texty,které jdou uživatelem programu měnit.Program dm Revize umožňuje snadné a rychlé vytváření revizních zpráv elektroinstalací,hromosvodů a pracovních strojů, výchozích,pravidelných a mimořádných a to i prostorech B s nebezpečím výbuchu. Software je ovládán intuitivně a má přehledné ovládání snadné přepínání kapitol, vkládání textů, kopírování atd. Revizního technika vede vypracováním revizní zprávy od vymezení rozsahu zprávy přes technický popis revidované části,popisu rozváděčů, rozvodnic a v nich měření izolačních odporů obvodů dále popis jednotlivých prostor s měřením ochrany před úrazem el.proudem na jednotlivých vývodech (spotřebičích), následuje zhodnocení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zjištěné vady, závady a odchylky od platných norem. V závěru revizní zprávy je doporučení, upozornění provozovateli zařízení, instalace. Program zabírá minimální prostor na disku a při psaní se data automaticky zálohují, veškerá zadávání a tisk probíhá přímo v programu a není třeba dalších programů (Word, Access). Software je schopen převzít textové soubory stávajících revizních zpráv.Umí kompletně importovat data z programu 2k-systém. Software je v půlročním bezporuchovém provozu využíván aktivními revizními techniky a bude pravidelně aktualizován.Program je vyzkoušen pro facility management - správu objektů.Pro objekty,jednotlivé firmy, zákazníky sestaví měsíční a roční plány revizí a vytiskne dopis oznamující termín pravidelné revize.Po zkušebním provozu již obsahuje více než 1000 zdůvodnění možných závad s ohledem na nové normy platné od roku 2009 a mohou být doplňovány specifickými závadami konkrétního uživatele. Program dm Revize umí automaticky zpracovat výkaz provedené revize.A bude mít i možnost tisku daňového dokladu - faktury. Nástavbou programu bude i část el.ručního nářadí,spotřebičů (i zdravotních) a svářeček.Tím bude kompletní správa jednotlivých zákazníků, firem,provozoven,objektů.

Program dm Revize je silný nástroj pro práci revizního technika,pomáhá mu a usnadňuje práci.

 

Nová verze programu obsahuje revize spotřebičů,nářadí,zdravotnických přístrojů a svářeček,umožňuje načítání dat z inventárních souborů.V nové verzi se zrychlilo vkládání do tabulek rozváděčů a revidovaných místností.Program nyní obsahuje více než 1600 článků norem a je schopen ukládat přílohy.

Ve vývoji je část zabývající se zařízením vysokého napětí a dále měření intenzity osvětlení a antistatiky podlah.

 

demo : www.dmSoftware.cz/dmRevizeDemo.exe   

manuál : www.dmSoftware.cz/dmRevize.pdf

objednávka : www.dmSoftware.cz/rt