Profesní životopis :

1976 - 1979   EJF Brno (učební obor) provozní elektromontér 

1979 - 1982   SPŠE Brno (ÚSO) elektroenergetika 

1982 - 1984   ZVS (základní vojenská služba)  zařízení vf techniky

1984 - 1986   SBD (Stavební bytové družstvo)  praxe stavební elektrotechniky

1986 - 1990   SBD revizní technik elektro E2/A   praxe v občanské vybavenosti

1.1.1991        OSVČ

1993               Revizní technik elektro E2/B  praxe na zařízeních čerpacích stanic

1997               Revizní technik elektro E1/B  praxe na zařízení vn rozvoden a traf

2001               Projekce elektro - projekce čerpacích stanic ESSO

2005               Osvědčení práce pod napětím na sítích nn, AES, T 

2005               Smlouva o Aliančním partnerství s JME - E.ON 

2006               Pověření smluvního revizního technika na sítích nn a vn pro E.ON ČR

2008               Spoluautorství softwareového programu dmRevize

2012               Nástup 4.letého studia PEZ VŠB-TUO

2013               Autorizovaný technik činný ve výstavbě ČKAIT 10003140

2016               Ukončení studia PEZ VŠB - TU Ostrava - akademický titul Bc.

2018               Ukončení studia EEN VŠB - TU Ostrava - akademický titul Ing.

2020               Osvědčení : Měření umělého osvětlení - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

2020               Osvědčení o registraci Český metrologický institut 6-20 01-IPB

2021               Jmenování znalcem v oboru elektrotechnika, specializace silnoproudá elektrotechnika

2023               Ukončení Doplňkového pedagogického studium ICV VUT Učitelství odborných předmětů pro střední školy